Выборочная инвентаризация

Кожне підприємство, установа щонайменше раз на рік перед складанням фінансової звітності має провести інвентаризацію власних активів та зобов’язань. Оскільки ця тема завжди актуальна, у зазначеній статті розглянемо основні суттєві аспекти проведення інвентаризації небюджетних організацій. А що стосується бюджетних установ, то основним документом, яким потрібно керуватися при інвентаризації в цьому випадку, є інструкція № 90. У ній розглядаються особливості інвентаризації бюджетних установ та наводяться форми інвентаризаційних документів. Ми розповімо, що це Выборочная инвентаризация.

Об’єкти та періодичність проведення інвентаризації

Пунктом 1 ст.10 Закону про бухоблік встановлено, що підприємства зобов’язані проводити інвентаризацію активів і зобов’язань для перевірки їх наявності, стану та оцінки. Інвентаризація дозволяє забезпечити достовірність даних бухобліку та фінансової звітності.

Об’єкти та періодичність проведення інвентаризації визначаються власником (керівником) підприємства, крім випадків, коли її проведення є обов’язковим згідно із законодавством (п.2 ст. 10 Закону про бухоблік).

Відповідно до п.2 Інструкції № 69 власник (або керівник) підприємства повинен створити необхідні умови для її проведення та визначити об’єкти, кількість та строки інвентаризації, крім випадків, коли її проведення є обов’язковим.

Під об’єктами розуміють види активів і зобов’язань. Фактично інвентаризують активи і зобов’язання з систематизацією в розрізі рахунків бухгалтерського обліку підприємства, наприклад грошові кошти (рахунки 30, 31), незавершене виробництво (рахунок 23), основні засоби (рахунок 10), заборгованість підприємства перед бюджетом (рахунок 64) і т.п. Все це — окремі види активів і зобов’язань, які і є об’єктами інвентаризації.

При обов’язковій інвентаризації перевіряють також активи, що не належать підприємству, та облік яких ведеться на позабалансових рахунках (п.5 Інструкції № 69).

Базові обов’язкові випадки проведення інвентаризації (крім деяких винятків, про які йтиметься далі) представлені нижче в табл. 1. Основний з них — обов’язкова інвентаризація перед складанням річної бухгалтерської звітності, крім майна, цінностей, грошових коштів і зобов’язань, інвентаризація яких проводилася не раніше 1 жовтня звітного року. Інвентаризація будівель, споруд та інших нерухомих об’єктів основних фондів може проводитися один раз на три роки, а бібліотечних фондів — за рішенням керівника підприємства один раз на п’ять років або щорічно з охопленням інвентаризацією не менше 20% одиниць бібліотечного фонду з обов’язковим завершенням розпочатої інвентаризації цього майна в структурному підрозділі (у матеріально відповідальної особи) протягом тридцяти днів (п.2 табл. 1).

Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий