Отчет о движении денежных средств

У цьому звіті наводять дані про рух грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Якщо рух грошових коштів в результаті однієї операції включає суми, які відносяться до різних видів діяльності, то ці суми в звіті наводять окремо у складі відповідних видів діяльності.
Ми розповімо, що це отчет о движении денежных средств. Важливо! До Звіту про рух грошових коштів не включають (п. 9 розд. II НП (С)БО 1):

  • внутрішні зміни у складі грошових коштів (зарахування зданої готівки з каси на поточний рахунок у банку, отримання готівки в касу з поточного рахунку, переказ коштів з одного рахунку на інший, у тому числі перерахування коштів з поточного рахунку для поповнення спецрахунку з ПДВ тощо.);
  • негрошові операції (Бартерні операції, придбання активів шляхом емісії акцій, обмін власних акцій на акції іншого підприємства тощо). Залежно від обраного способу звіт надають за однією з форм, наведених у Додатку 1 до НП(С)БО 1, — формою № 3 (за прямим методом) або формою № 3-н (за непрямим методом). Про кожну з них докладно-далі.

4.1. Форма № 3 » Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)»
Для початку надамо порцію необхідної інформації для тих, хто складає звіт за прямим методом. У такому випадку рух грошових коштів в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності слід визначати за сумою надходжень і витрачань грошових коштів на підставі записів їх руху на рахунках бухгалтерського обліку.

Врахуйте: всі суми надходження та вибуття грошових коштів у зв’язку з реалізацією або придбанням оборотних та необоротних активів відображають у формі № 3 з урахуванням ПДВ, інших податків і зборів, що входять до складу їх вартості.

Показники про витрачання грошових коштів наводять в дужках.

Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий