ISO 9001

ISO 9001 » системи менеджменту якості. Вимоги » — це стандарт, розроблений Міжнародною організацією зі стандартизації (ІСО) для ефективного управління різними аспектами якості і з урахуванням таких ключових принципів менеджменту, як орієнтація на клієнта, мотивація і залученість вищого керівництва, процесний підхід і постійне вдосконалення.

Сертификация ИСО 9001 (ІСО 9001) встановлює вимоги до систем менеджменту якості, є основою для їх розробки, впровадження та поліпшення в організаціях будь-якого виду діяльності. Він входить в серію ISO 9000, сумісний з іншими стандартами ISO (ІСО) і служить в якості фундаментального при побудові інтегрованих систем менеджменту.

Інструментарій і рекомендації ISO 9001 призначені для управління процесами, спрямованими на підвищення і постійне поліпшення якості продукції і послуг, що, в свою чергу, дозволяє задовольняти зростаючі запити споживачів, забезпечувати виконання законодавчих і нормативних вимог, застосовних до діяльності організації.

Переваги сертифікації по ISO 9001
Продемонструвати всім зацікавленим сторонам ефективне функціонування СМЯ та міжнародний рівень менеджменту якості в організації можна шляхом проходження процедури сертифікації та отримання сертифіката за ISO 9001.

Застосування стандарту ISO 9001 та сертифікація систем менеджменту якості на відповідність його вимогам допомагає:

удосконалювати управління та контроль бізнес-процесів організації;
підвищити і стабільно підтримувати якість продукції і послуг;
скоротити обсяги бракованої продукції та пов’язані з нею витрати;
знизити собівартість продукції та послуг за рахунок загальної оптимізації витрат;
удосконалити інформаційну систему підприємства;
відповідати нормативно-правовим вимогам;
отримати нові конкурентні переваги на внутрішньому і світовому ринках збуту;
підвищити інвестиційну привабливість;
поліпшити іміджеву складову управління організацією.

Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий