BSC

Для сучасного бізнесу вкрай важливі як наявність дієвої системи управління реалізацією стратегії компанії, так і розвиток тактичних успіхів — ефективності виробництва. Тому сьогодні головне завдання-правильно пов’язати стратегію і тактику.

bsc як індикатор зрілості бізнесу
У будь — якому бізнесі питання про його керованість-один з основних. На зорі розвитку ринкових відносин для вирішення цього завдання достатньо було організувати елементарний Бухоблік, який дозволяв власнику та акціонерам адекватно оцінити вартість бізнесу, провести аналіз його ефективності, визначити прибуток, здійснити необхідні управлінські заходи. Але з ускладненням технологій, зростанням конкуренції це стає все важче, з’явилися нові важливі для бізнесу Фактори — постійно зростаючі обсяги нематеріальних активів, що справляло істотний вплив на вартість і ефективність бізнесу. Так, якщо ще років двадцять тому нематеріальні активи компаній становили в середньому близько 38 %, то зараз ця цифра наближається до 85 %. Крім того, сьогодні істотними вважаються активи, які не можуть бути оцінені прямо. До них, наприклад, відноситься те, що називають «бойовим духом компанії». Проте «невидимі активи» обертаються для підприємства цілком реальними прибутками або збитками.

Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий